Añejados
Añejados

Añejados

Detta är Habanos senaste koncept.Cigarrerna i denna serie ska alla vara lagrade mellan 5 och10 år. Tobak, likt vin, blir inte alltid bättre med ålder. Det är ett problem du kan bortse ifrån med dessa cigarrer. Här har experterna valt ut tobak som blir bättre med åren ochdessutom låtit den fåmogna färdigt. I väntan på att det ska kommaAñejados igen har vi annat unikt och Vintage här.

Det finns inga artiklar att visa

Sök igen